เข้าสู่ระบบ UFABET
เข้าสู่ระบบ UFABET
เข้าเล่น สมัครสมาชิก ฝาก - ถอน LINE@

Privacy Policy

Privacy Policy นโยบายความเป็นส่วนตัวที่ผู้ให้บริการ ufabettouch.com จัดทำขึ้นเพื่อจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของผู้เข้าใช้บริการทุกท่าน ข้อมูลจะถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็นความลับ และไม่มีการนำมาเผยแพร่อย่างเด็ดขาด

Privacy Policy

Privacy Policy นโยบายความเป็นส่วนตัว 

นโยบายความเป็นส่วนตัว ผู้ให้บริการ ufabettouch.com จัดตั้งเว็บไซต์เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2015 จึงจำเป็นจะต้องกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวต่าง ๆ ในรูปแบบเอกสาร

ข้อมูลที่เรารวบรวม ข้อมูลต่าง ๆ ที่ผู้ให้บริการรวบรวมมีดังต่อไปนี้ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัญชีธนาคาร เบอร์โทรศัพท์มือถือ  LINE และข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงิน

วิธีการรวบรวมข้อมูล ข้อมูลต่าง ๆ จะถูกรวบรวมด้วยเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยได้มาตรฐานสากล

การนำข้อมูลมาใช้ ผู้ให้บริการสามารถนำข้อมูลต่าง ๆ ของผู้เข้าใช้บริการมาพัฒนาเว็บไซต์ในอนาคตได้

การแชร์ข้อมูล ผู้ให้บริการจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกอย่างเด็ดขาด

การจัดเก็บข้อมูล ผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าใช้บริการทุกท่านอย่างเป็นความลับ

ข้อมูลของผู้อายุไม่ถึง 18 ปี ผู้ให้บริการไม่มีนโยบายในการเปิดให้บริการ สำหรับผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปีอย่างเด็ดขาด

สิทธิ์ของผู้ใช้ ผู้เข้าใช้บริการสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองได้ผ่านช่องทาง contract@ufabettouch.com

การปรับปรุงนโยบาย ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวต่าง ๆ โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การติดต่อ หากผู้เข้าใช้บริการต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการให้บริการต่าง ๆ สามารถติดต่อได้ผ่านช่องทาง contract@ufabettouch.com

วันที่นโยบายนี้บังคับใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2015

ภาษาของนโยบายนี้ นโยบายนี้จัดทำขึ้นด้วยภาษาไทยเท่านั้น และขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า